2016-08-01

Dane teleadresowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

w Inowrocławiu

 

ul. Mątewska 17

 

88-100 Inowrocław

 

PCPR czynny jest w godzinach:

Pn-Pt: 730 - 1530

 

email: biuro@pcpr-ino.pl

 

strona internetowa: www.pcpr-ino.pl

 

fax: 52 3592255

 

elektroniczna skrzynka podawcza: /f33j6fs3ou/SkrytkaESP

 

Numery telefonów:

Dyrektor:
Rafał Walter - 52 3592254

 

Sekretariat:
Natalia Dobrowolska - 52 3592255

 

Środki ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny:
Grażyna Kolczyńska - 52 3592256

 

Turnusy rehabilitacyjne:
Małgorzata Łaniecka - Doradca do spraw osób niepełnosprawnych - 52 3592256

 

Likwidacja barier technicznych, architektonicznych i w komunikowaniu się:
Magdalena Osadnik - 52 3592228

 

Domy pomocy społecznej:
Arleta Lasecka - 52 3592258

 

Rodziny zastępcze, usamodzielnienia:
Mariola Pierzchalska - 52 3592258

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze:
Aleksandra Milewska - 52 3592257

 

Asystent rodziny:
Agnieszka Piotrowska - 52 3592257

 

 

Specjalista ds. BHP:

Andrzej Mikołajczak - 52 3592257

 

 

Kadry:
Agnieszka Grabowska - 52 3592227

 

Główna księgowa:
Danuta Juszczyk-Siudzińska - 52 3592262

 

Księgowa:
Natalia Bacławska, Patrycja Hulisz - 52 3592261
 
 
Pracownik socjalny:
Anna Glapiak - 52 3592261

 

Rehabilitacja zawodowa:
Arleta Krusik - 52 3592228

 

Sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych:
Arleta Krusik - 52 3592228

 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:
Małgorzata Strzemkowska, Iwona Żurawska, Beata Grochola, Sylwia Wawrzyniak - 52 3592285
Hanna Lewandowska, Anna Trzebuchowska, Anita Gedowska, Emila Głuchowska-Gąsiorowska - 52 3592263
 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:
Alicja Szemczak - 52 3592249

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:
52 3578932

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się